Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

daszwiare
8654 83e2 500
daszwiare
8162 3926 500
Reposted byRoaraAvisgoddzi

April 06 2017

daszwiare
Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Osiem lat podstawówki, cztery liceum. Potem pięć bite studiów, dyplom z wyróżnieniem, dwadzieścia lat praktyki, i oto mi płacą, jak by ktoś dał mi w mordę, ja pierdolę, kurwa! O bracia poloniści, siostry polonistki, stu trzydzieścioro było nas na pierwszym roku, myśleliśmy, że nogi Boga złapaliśmy, że oto nas przyjęto do szkoły poetów. Szkoła poetów, Dżizus, kurwa, ja pierdolę! Przez pięć lat stron tysiące, młodość w bibliotekach, a potem bida, bida i rozczarowanie! A potem beznadzieja i starość pariasa i wszech porażająca nas wszystkich pogarda, władzy od dyktatury, aż po demokrację, która nas, kałamarzy, ma za mniej niż zero. Dlaczego władza każdej maści ma mnie za nic? Czy czerwona, czy biała jestem dla niej śmieciem. Kurwa, pod każdą władzą czuję się jak kundel! Czemu nie jestem chamem ze sztachetą w ręku? Ktoś by się ze mną liczył gdybym rzucił cegłą! A przecież stanowimy sól ziemi, tej ziemi! Mimo, że nie jesteśmy prymitywną siłą, dyktaturami zawsze wstrząsają poeci! Wtedy nas potrzebują zrozpaczone masy, które nie widzą dalej niż kawał kiełbasy! Które nie widzą dalej...
— Adaś Miauczyński "Dzień Świra"
daszwiare

April 02 2017

daszwiare
1831 6da6 500
daszwiare
1827 a606 500
Reposted byuse-useless-mindDzessik

March 28 2017

daszwiare
Tak wiele milionów ludzi stara się czuć coś, czego nie czują lub nie odczuwać czegoś, co czują.
— Laurence Olivier
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu

March 23 2017

daszwiare
Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata.
— J. R. R. Tolkien
Reposted bytrytorunaway trytorunaway
daszwiare
I chociaż nic nie widać przez mgłę, ma się jednak jakieś błogie przeczucie, że patrzy się w dobrym kierunku.
— Vladimir Nabokov
Reposted bynotyourstrawberryxtrytorunaway

April 22 2015

daszwiare
9933 2a1a 500
Reposted fromkaraibski karaibski
daszwiare
Polak Polakowi to nawet porażki zazdrości
— Jan Moll
daszwiare
Kiedy myślę o żonie, zawsze myślę o jej głowie, wyobrażam sobie że rozbijam jej śliczną czaszkę. Prostuję zwoje mózgu. Usiłuję uzyskać odpowiedzi na zasadnicze w każdym małżeństwie pytania. O czym myślisz? Jak się czujesz? Co my sobie nawzajem zrobiliśmy?
— Nick Dunne, "Zaginiona dziewczyna"

November 24 2014

daszwiare
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— Hannibal
Reposted byszczecinaimsofancy

November 23 2014

daszwiare
Play fullscreen
dlatego nie ma bajek gdzie nie wszystko się udaje

October 22 2014

daszwiare
4008 0da4
Reposted frommisza misza viasuizid suizid

September 14 2014

daszwiare
4490 eae3
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs
daszwiare
7107 172a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadrugs drugs
daszwiare
daszwiare
1193 eda5
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadrugs drugs

September 13 2014

daszwiare
9595 38f9
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl